มาตรฐาน IP คืออะไร IP20 IP65 IP67 คืออะไร

มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Standard) คืออะไร IP20 IP65 IP67 คืออะไร มาตรฐาน IP หรือ IP Rating, IP Code, IP Standard, Ingress Protection คือ มาตรฐานที่บอกถึงการป้องกันฝุ่นละออง หรือ น้ำ ละอองน้ำในระดับความแรงต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรกลต่างๆ โดยจะมีรูปแบบตามรูปด้านล่างนี้ ในการบอกถึงระดับการป้องกันจะแสดงเป็นตัวเลข 2 หลัก ตามรูปด้านบน โดยหลักแรกนั้นจะเป็นระดับการป้องกันของแข็ง เช่นฝุ่นละออง วัตถุหรือของแข็งต่างๆ รวมถึงการสัมผัสต่างๆ จะมีระดับตั้งแต่ 0 – 6 ในหลักที่สอง หมายถึงระดับการป้องกันของเหลว เช่นน้ำ การเปียกน้ำ การจมน้ำต่างๆ จะมีระดับตั้งแต่ 0 – 9 ตัวอย่างเช่น IP20, IP55, IP65, IP67, IP68 Read more about มาตรฐาน IP คืออะไร IP20 IP65 IP67 คืออะไร[…]