DOMAIN AUTHORITY (DA) คืออะไร?

Domain authority (DA) เป็นหลักการคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปจัดทำ Index Google โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 1-100 คะแนน ปัจจัยที่มีส่วนในการให้คะแนนนั้นมีมากมายนัก แต่โดยหลักๆ แล้วมี 3 ปัจจัย ดังนี้ Domain Age (อายุโดเมน) ทุกวันนี้มีเว็บไซต์เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ในบางครั้งเว็บไซต์เกิดใหม่ยังไม่มีคุณภาพที่ดีพอ Google จะตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหรือไม่ หากมีความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ Google จะส่งบอทเข้าไปเก็บข้อมูลเป็นประจำ ส่งผลให้ DA มีคะแนนเพิ่มขึ้นด้วย โดยส่วนมากแล้ว Google จะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีอายุมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป Domain Size (ขนาดเว็บไซต์) เว็บไซต์ยิ่งมีขนาดมากก็แสดงว่ามีเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจมาก ขนาดที่ว่านี้ไม่ใช่ขนาดของเว็บไซต์ที่มีหน่วยเป็น MB หรือ GB นะครับ แต่หมายถึงจำนวนลิงค์ใน Index Google แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ไหนมีขนาดมากหรือน้อย วิธีตรวจสอบง่ายๆ คือ การค้นหาด้วย Google โดยพิมพ์ site:แล้วตามด้วยชื่อเว็บไซต์ เช่น site:permlike.blogspot.com จากนั้น Read more about DOMAIN AUTHORITY (DA) คืออะไร?[…]