DOMAIN AUTHORITY (DA) คืออะไร?

Domain authority (DA) เป็นหลักการคัดเลือกเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปจัดทำ Index Google โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 1-100 คะแนน ปัจจัยที่มีส่วนในการให้คะแนนนั้นมีมากมายนัก แต่โดยหลักๆ แล้วมี 3 ปัจจัย ดังนี้

  1. Domain Age (อายุโดเมน) ทุกวันนี้มีเว็บไซต์เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ในบางครั้งเว็บไซต์เกิดใหม่ยังไม่มีคุณภาพที่ดีพอ Google จะตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหรือไม่ หากมีความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ Google จะส่งบอทเข้าไปเก็บข้อมูลเป็นประจำ ส่งผลให้ DA มีคะแนนเพิ่มขึ้นด้วย โดยส่วนมากแล้ว Google จะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีอายุมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป
  2. Domain Size (ขนาดเว็บไซต์) เว็บไซต์ยิ่งมีขนาดมากก็แสดงว่ามีเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจมาก ขนาดที่ว่านี้ไม่ใช่ขนาดของเว็บไซต์ที่มีหน่วยเป็น MB หรือ GB นะครับ แต่หมายถึงจำนวนลิงค์ใน Index Google แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ไหนมีขนาดมากหรือน้อย วิธีตรวจสอบง่ายๆ คือ การค้นหาด้วย Google โดยพิมพ์ site:แล้วตามด้วยชื่อเว็บไซต์ เช่น site:permlike.blogspot.com จากนั้น Google ก็จะแสดงหน้าเพจที่มี Index ทั้งหมดออกมา
  3. Domain Popularity (outbound Link & inbound Link) เป็นจำนวนเพจที่เชื่อมโยงกันไปมาทั้งภายในเว็บไซต์ (Inbound Link) และภายนอกเว็บไซต์ (Outbound Link) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลักการทำ Page Rank เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเชื่อมโยงลิงค์จากเว็บไซต์ภายนอก (Back Link) เพื่อชี้มาหาเว็บไซต์ของเรา เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มค่า Page Rank ได้อย่างดี แต่ถึงอย่างไรหากเว็บไซต์ของเราได้ Back Link ที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลให้อันดับบน Google ของเว็บไซต์ลดลงได้เหมือนกัน ดังนั้นก่อนจะใช้บริการ Back Link ควรสอบถามค่า Domain Authority ก่อนด้วย

Credit : https://permlike.blogspot.com/2015/02/domain-authority-da.html

admin
Author: admin