Default title

#upturn-universal #คอร์สเรียนออนไลน์

เว็บไซต์แปลภาษา
Address: เลขที่ 60/23 หมู่ที่ 8 ซอยบ้านหนองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Business Genre:
Short Business Description: ทุกภาษาเราแปลให้
Long Business Description:

Thai-Translating ให้บริการครบวงจรด้านการแปลภาษา ครอบคลุมการแปลภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น เอกสารทั่วไป เอกสารธุรกิจ คู่มือ เอกสารด้านวิชาการ สื่อการสอน ตำราแพทย์หรือเอกสารเฉพาะทางอื่นๆ รวมถึงสื่อมัลติมีเดียต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจสากลในประเทศไทย
การให้บริการด้านภาษาของเรา มีดังนี้ ;
• การแปล
• งานเอกสาร
• พิสูจน์อักษร
• การแก้ไขภายหลังโดยเครื่องมือการแปล
• การแปลงานด่วนและสื่อมัลติมีเดีย
• การตรวจแก้
• การสร้างเครื่องมือการแปล
• การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
• คำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพแบบปิด
• การทดสอบด้านภาษา
• โบรชัวร์และใบปลิว
• นิตยสารและจดหมายข่าว
• แอปพลิเคชันมือถือ
• การอบรมและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
#thaitranslating #แปลภาษา

เว็บไซต์: www.thai-translating.com
อีเมล์: info@thai-translating.com
ที่ตั้ง: เลขที่ 60/23 หมู่ที่ 8 ซอยบ้านหนองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร: 062-456-1869 หรือ 02-150-0531

Business Website Address: http://www.thai-translating.com
Business Phone Number: 062-456-1869 หรือ 02-150-0531
เว็บไซต์แปลภาษา
Address: เลขที่ 60/23 หมู่ที่ 8 ซอยบ้านหนองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Business Genre:
Short Business Description: ทุกภาษาเราแปลให้
Long Business Description:

Thai-Translating ให้บริการครบวงจรด้านการแปลภาษา ครอบคลุมการแปลภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น เอกสารทั่วไป เอกสารธุรกิจ คู่มือ เอกสารด้านวิชาการ สื่อการสอน ตำราแพทย์หรือเอกสารเฉพาะทางอื่นๆ รวมถึงสื่อมัลติมีเดียต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจสากลในประเทศไทย
การให้บริการด้านภาษาของเรา มีดังนี้ ;

• การแปล
• งานเอกสาร
• พิสูจน์อักษร
• การแก้ไขภายหลังโดยเครื่องมือการแปล
• การแปลงานด่วนและสื่อมัลติมีเดีย
• การตรวจแก้
• การสร้างเครื่องมือการแปล
• การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
• คำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพแบบปิด
• การทดสอบด้านภาษา
• โบรชัวร์และใบปลิว
• นิตยสารและจดหมายข่าว
• แอปพลิเคชันมือถือ
• การอบรมและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#thaitranslating #แปลภาษา

Business Website Address: http://www.thai-translating.com
Business Phone Number: 062-456-1869 หรือ 02-150-0531