มาตรฐาน IP คืออะไร IP20 IP65 IP67 คืออะไร

มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP Standard) คืออะไร IP20 IP65 IP67 คืออะไร

มาตรฐาน IP หรือ IP Rating, IP Code, IP Standard, Ingress Protection คือ มาตรฐานที่บอกถึงการป้องกันฝุ่นละออง หรือ น้ำ ละอองน้ำในระดับความแรงต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรกลต่างๆ โดยจะมีรูปแบบตามรูปด้านล่างนี้

ในการบอกถึงระดับการป้องกันจะแสดงเป็นตัวเลข 2 หลัก ตามรูปด้านบน โดยหลักแรกนั้นจะเป็นระดับการป้องกันของแข็ง เช่นฝุ่นละออง วัตถุหรือของแข็งต่างๆ รวมถึงการสัมผัสต่างๆ จะมีระดับตั้งแต่ 0 – 6 ในหลักที่สอง หมายถึงระดับการป้องกันของเหลว เช่นน้ำ การเปียกน้ำ การจมน้ำต่างๆ จะมีระดับตั้งแต่ 0 – 9

ตัวอย่างเช่น IP20, IP55, IP65, IP67, IP68 เป็นต้น

ตัวเลขหลักที่ 1 : การป้องกันของแข็ง

ระดับภาพประกอบรายละเอียด
0ไม่มีการป้องกันใดๆ
1ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 50 mm ขึ้นไป
2ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 12 mm ขึ้นไป
3ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 2.5 mm ขึ้นไป
4ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 1 mm ขึ้นไป
5ป้องกันฝ่นได้ แต่อาจ มีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอดเข้าไป โดยฝุ่นที่ลอดเข้าไปจะไม่มผลต่อการทำงานอุปกรณ์
6ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์

ตัวเลขหลักที่ 2 : การป้องกันของเหลว

ระดับภาพประกอบรายละเอียด
0ไม่มีการป้องกันใดๆ
1ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวตั้งกับตัวอุปกรณ์เท่านั้น
2ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ได้ทำมุมสูงสุด 15 องศาจากแนวตั้ง
3ป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ได้ทำมุมสูงสุด 60 องศาจากแนวตั้ง
4ป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง
5ป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง
6ป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง
6Kป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง
7ป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที
8ป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวร
9Kป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงพิเศษที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 80 °C

Credit : มาตรฐาน IP คืออะไร IP20 IP65 IP67 คืออะไร

admin
Author: admin