Synology

20 พฤษภาคม 2016

ทำให้การ config router อันยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย บอกลาวิธีการจัดการการเข้าถึงข้อมูลแบบเดิมๆ ลดความซับซ้อนในการสำรองข้อมูล การแบ่งปันไฟล์ ฯลฯ ในองค์กรของคุณหรือที่บ้านด้วย Synology

synology_ds214se-228x228 ds216se_02-228x228 rs815-228x228 000001-228x228