Plantronics

20 พฤษภาคม 2016

ชุดหูฟังที่มียอดขายหูฟังอันดับหนึ่งของโลก โดยครอบคลุมสินค้าอุปกรณ์ชุดหูฟังสำหรับใช้ใน Contact Center,  ชุดหูฟังบลูทูธ,  หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์,   เครื่องโทรศัพท์พร้อมหูฟังสำหรับสำนักงาน,   เครื่อง Amplifier สำหรับใช้ต่ออุปกรณ์หูฟังกับอุปกรณ์การสื่อสารทุกประเภท,   และอุปกรณ์หูฟังสำหรับนักบินและหอควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมทั้งเครื่องเช็คคู่สาย Walker Test set

plantronics-hw251-228x228 plantronics-da80-228x228 Plantronics_Calisto620-228x228 Plantronics_Calisto830-228x228 plantronics_blackwire_c310-228x228