IP-COM

20 พฤษภาคม 2016

ผลิตภัฑณ์รองรับระบบเครือข่ายทั้งหมดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดกลาง, โรงแรม, โรงพยาบาล โรงเรียนและอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ IP-COM จัดทำขึ้นในหลากหลายรูปแบบ มีทั้ง Indoor AP, Outdoor AP, PoE Switches, Gateway ฯลฯ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นมา IP-COM มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี ปัจจุบันนี้ IP-COM ได้รับการยอมรับและเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงติด 1 ใน 10 บริษัทไอทีที่มีศักยภาพสูง

Chipset หลัก

IP-COM สร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ Broadcom คอร์ปอเรชั่น (Nasdaq: BRCM) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณส่วนใหญ่ในตลาด , สวิทช์และ เกตเวย์ล้วนแต่ใช้ Chipset ของ Broadcom ทั้งสิ้น

f1008p-228x228 f1226p-228x228 f1005-228x228